Energetické posudky

Energetické posudky - pro dotační programy Nová zelená úsporám, IROP, OPPIK a dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zpracujeme pro vás energetický posudek potřebný pro dotační programy, jsme v jednom projektová firma a zároveň specialisté na energetiku staveb.

Dotační program Nová zelená úsporám 2021+

Zpracujeme pro vás odborný posudek potřebný pro dotační program na klíč. Poskytneme odbornou konzultaci před samotnou žádostí. O dotaci lze žádat jak před započetím stavebních prací (zateplení), tak po dokončení. Dotaci získáte i při provedení prací svépomocí.

Jaká je možná výše dotace pro rodinné domy a bytové domy?

Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte.
Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Doplňkové oblasti podpory a dotační bonusy

Společně s dotací na zateplení objektu lze žádat dotaci také za:
Zelené střechy - fixní dotace
Zpracování odborného posudku včetně potřebné výkresové části.
Instalace stínící techniky s ručním nebo automatickým ovládáním.
Využití tepla z odpadní vody.
Dotační bonus za kombinaci s kotlíkovou dotací

Předběžnou výši dotace a další informace získáte na

novazelenausporam.cz

Zaujala vás naše společnost? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Jméno společnosti
INGPRO CZ s.r.o.
Adresa
Na Náspu 3057, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 25429329
DIČ: CZ25429329
Tel./Fax.
 +420 483 713 989

Napište nám

© 2024 INGPRO CZ s.r.o.
|
Zásady ochrany osobních údajů
Vyrobilo studio