Průkaz energetické náročnosti budovy

ÚvodNaše službyEnergetika staveb

PENB - průkaz energetické náročnosti budovy

Podle platných předpisů pro stavební řízení je povinnost stavebníka doložit PENB dle Vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Dokladová část D projektové dokumentace bude obsahovat hodnocení energetické náročnosti budovy vč. posouzení možností alternativního vytápění nových budov formou průkazu energetické náročnosti budovy. Průkaz se skládá z písemné části a části grafické, kterou se znázorňuje zařazení budovy do příslušné třídy energetické náročnosti. Posouzení zpracovávají autorizovaní inženýři, technici nebo energetičtí auditoři na základě osvědčení vydaným MPO.
Od 1.1.2013 nastává povinnost pro všechny stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků bytových jednotek při:
výstavbě nových budov a větších změnách již dokončených budov
prodeji budovy nebo její ucelené části
pronájmu budovy

Kdy je povinnost PENB zpracovávat:

Podle zákona č. 318/2012 Sb. se větší změnou dokončené budovy rozumí taková změna, která probíhá na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy nebo taková změna technických zařízení budovy, která ve výsledku znamená více jak 25 % úspory celkové spotřeby energie na provoz budovy.

Kdy požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny

dle soupisu dle §7, odst.5 zákona č.318/2012 se jedná u:
chat, chalup a dalších objektů určených k rekreaci
budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
budov, které jsou kulturní památkou anebo nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci a nutné úpravy by zásadně změnily jejich charakter či vzhled; tato skutečnost se dokládá závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
budov pro náboženské účely
průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ
stávajících objektů rodinných domů, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat
nabyvatelé v rámci dědického řízení, neboť zákon mluví pouze o vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (smyslem zákona je to, aby kupující či nájemce byli informováni o tom, jak energeticky náročný objekt, o který mají zájem)
Předběžný dotazník klienta
Dotazník ke stažení

Zaujala vás naše společnost? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Jméno společnosti
INGPRO CZ s.r.o.
Adresa
Na Náspu 3057, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 25429329
DIČ: CZ25429329
Tel./Fax.
 +420 483 713 989

Napište nám

© 2024 INGPRO CZ s.r.o.
|
Zásady ochrany osobních údajů
Vyrobilo studio