O společnosti

Úvod
Naše firma se vždy snaží přizpůsobit požadavkům zákazníka. Projekty vytváříme v týmové spolupráci dle vašich požadavků a přání.
Projektujeme v CAD software včetně možné vizualizace a zajištění architektonické studie. Provádíme odborné vedení stavby a technický dozor stavebníka. Zajistíme i inženýrskou činnost pro vydání příslušných povolení a rozhodnutí.
Zajišťujeme kompletní projekty pozemních staveb včetně statiky, dílčích profesí a rozpočtu stavebních prací, průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a pasportizaci staveb.
Samozřejmostí je ocenění staveb do položkových rozpočtů a výkazů výměr v profesionálním programovém vybavení.
Zajišťujeme pro klienty všechny podklady a zpracování žádosti o dotaci v rámci nového programu Státního fondu životního prostředí - Nová zelená úsporám  2021+ , dle jednotlivých příloh směrnic a metodik vydaných Ministerstvem životního prostředí - zpracování odborného energetického posudku, projektové dokumentace včetně návrhu opatření s popisem, výpočet potřeby a měrné potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 13790, včetně zpracování žádosti a zajištění digitálního přenosu na příslušný úřad SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám 2021+  lze žádat jako u málo dotačních programů před realizací opatření tak i po nich.
Naše firma obdržela od Ministerstva průmyslu a obchodu oprávnění vypracovávat energetické audity, eneretické posudky a průkazy energetické náročnosti budovy - PENB dle osvědčení od MPO vedené pod evidenčním číslem 1932.
Podle platných předpisů pro novostavby ve stavebním řízení je povinnost stavebníka doložit PENB dle Vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Dokladová část D projektové dokumentace bude obsahovat hodnocení energetické náročnosti budovy vč. posouzení možností alternativního vytápění nových budov formou průkazu energetické náročnosti budovy. Průkaz se skládá z písemné části a grafické, kterou se znázorňuje zařazení budovy do příslušné třídy energetické náročnosti. Posouzení zpracovávají autorizovaní inženýři, technici nebo energetičtí auditoři na základě osvědčení vydaným MPO.
Firma získala na své hlavní činnosti v roce 2009 certifikaci jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009.
Číst víceVrátit zpět
Vznikla v roce 2001 jako nástupnická organizace firmy Ing. Jiří Fiala - INGPRO, která začala svou činnost již v roce 1995.
Hlavní náplní firmy je projektová a inženýrská příprava pozemních, liniových a technologických staveb s důrazem na provádění technického a autorského dozoru včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebních povolení a rozhodnutí.
Provádíme architektonické studie, včetně možnosti vizualizací.
Zpracováváme energetický posudek, odborný posudek pro dotační program Nová zelená úsporám, průkaz energetické náročnosti budovy jakovlastníci oprávnění pro zpracování PENB č. 0773 získané od MPO.
Zajišťujeme pro investory výběrová řízení na dodavatele stavebních prací včetně vypracování zadávacích podmínek a výkazu výměr v rozpočtovém programu Eurocalc.
Zajišťujeme projektové dokumentace pozemních staveb ve stupních včetně tepelně technického posouzení a kontrolního rozpočtu
Firma se také zabývá návrhy řešení odstranění vlhkosti v suterénech, včetně vhodných sanačních opatření.
Firma získala na své hlavní činnosti v roce 2009 certifikaci dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009.

Zaujala vás naše společnost? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Jméno společnosti
INGPRO CZ s.r.o.
Adresa
Na Náspu 3057, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 25429329
DIČ: CZ25429329
Tel./Fax.
 +420 483 713 989

Napište nám

© 2024 INGPRO CZ s.r.o.
|
Zásady ochrany osobních údajů
Vyrobilo studio